6 av 10 er bekymret for å sende barna i barnehage eller skole. Her forklarer de hvorfor

Mange foreldre synes åpenbart det er for tidlig å slippe de minste ut i «hverdagen».