57 prosent av oss var økonomisk trygge, 34 prosent hadde det OK, 6 prosent klarte seg akkurat, mens resterende 3 prosent slet

Av