Torsdag samarbeidet Statens vegvesen og Utrykningspolitiet om storkontroll på E6 ved Mjøsbrua.

Dette er årets førte storkontroll i Gjøvik-regionen.

– Korona har lagt en liten demper på slike samarbeidskontroller, men nå er vi i gang igjen, sier kontrolleder Lars Olav Stepperud i UP til OA.

Ni fikk bruksforbud

Statens vegvesen kontrollerte 56 tunge kjøretøy og ni lette kjøretøy ved Biri i løpet av torsdagen. Ni av dem fikk bruksforbud, mens to av dem ble avskiltet på stedet.

Ifølge kontorsjef i Statens vegvesen Martin Børresen ble det gitt tre gebyrer for brudd på kjøre/hviletid.

– Statens vegvesen har kontroller langs vei for å sørge for bedre trafikksikkerhet for alle trafikanter, opplyser de i en pressemelding.

Visjonen er at alle skal komme trygt fram på norske veier.

– Kontrollene skal også bidra til å sikre konkurransevilkårene i bransjen og yrkessjåførenes arbeidsvilkår, opplyser vegvesenet.

Dette avdekket kontrollen

Vegvesenet avdekket en del feil på hengere, både teknisk og lastsikring.

Flere av førerne som ble stoppet fikk advarsel for brudd på kjøre/hviletid.

I tillegg ble det gitt ut et gebyr for utgått førerett tunge plasser.

Under kontrollen avdekket vegvesenet flere kjøretøy med dårlige stropper til lastsikring.