Ei kvinne som deltok på nettverkssamling for ansatte i voksenopplæringen/læringssenter på Raufoss onsdag i forrige uke, er smittet av koronaviruset.

Alle som var på samlingen har mandag kveld fått informasjon om at de kan være utsatt for smitte, og de er derfor satt i hjemmekarantene.

Vestre Toten kommune opplyser i en pressemelding mandag kveld at det gjelder ansatte i kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Sel, Søndre Land, Gran og Lunner.

Pressemeldingen er sendt ut på vegne av alle kommunene.

Voksenopplæring kan bli stengt

– Om lag 50 ansatte ved voksenopplæring / læringssenter fra kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Sel, Søndre Land og Gran og Lunner voksenopplæring, var sist onsdag samlet til nettverkssamling for lærere på Raufoss. En av deltakerne på samlinga har i dag testet positivt på viruset covid-19. På dette grunnlag har kommunelegene i nevnte kommuner iverksatt hjemmekarantene i 14 dager fra mulig smittetidspunkt for de ansatte som deltok på nevnte samling, opplyser rådmann Bjørn Fauchald og kommuneoverlege Jens Mørch.

Videre opplyses det om at karantenen får konsekvenser for virksomhetene siden så mange ansatte er borte fra jobb.

– Hvorvidt dette får konsekvenser for undervisning vil den enkelte kommune ta stilling til og informere om til sine deltakere og samarbeidspartnere så raskt som mulig, opplyser Fauchald og Mørch.

Folkehelseinstituttet har tydelige råd for personer som er i hjemmekarantene og for de som bor sammen med personer som er i karantene. Ifølge pressemeldingen vil de berørte bli fulgt opp av sine respektive kommuner.

– Dersom noen av disse utvikler symptomer på luftveisinfeksjon i denne perioden, skal de ta kontakt med fastlegen for å avtale testing. Kontaktperson er kommuneoverlegene i de berørte kommunene, opplyser Fauchald og Mørch.

Hadde ikke symptomer på samlingen

Vestre Toten kommune fikk beskjed fra kvinnens hjemkommune mandag om smittefaren. Mørch kan ikke opplyse om hvilken kommune kvinnen er hjemmehørende.

– Det er informasjon som må gis av den aktuelle kommunen, sier Mørch, som er kommuneoverlege i Vestre Toten og Søndre Land.

Han bekrefter at kvinnen ikke er bosatt i en av disse to kommunene.

Kvinnen skal ikke ha hatt symptomer på at hun var smittet av koronaviruset da hun var på samlingen.

– De ansatte som var på samling, skal ha karantene i 14 dager fra den dagen de kan ha blitt utsatt for smitte, det vil si fra og med onsdag. Medarbeidere som får symptomer, må melde i fra. Vi har lav terskel for å teste, sier Mørch.

Når det gjelder voksenopplæringen i Vestre Toten, vil deltakerne ifølge Fauchald få informasjon tirsdag morgen.

Ingen personer i Vestre Toten eller Søndre Land har så langt fått påvist smitte av koronaviruset.