50 ansatte rammes av konkurs i Stål & Spesialtransport: De vil ta over deler av virksomheten

Toten Transport vil ta over transporten etter konkursen i Stål & Spesialtransport.