Nesten litt vantro var jeg denne uka vitne til at Aps tidligere utenriksminister Espen Barth Eide fra talerstolen i Stortinget på utpust fremmet et forslag om et naturrisikoutvalg (blant annet om truede arter) for så på innpust å fremme et forslag om å skyte flere ulv.

Senterpartiet har latt det gå sport i å løpe opp og ned på Stortingets talerstol med høy utestemme om å plaffe ned det som finnes av ulv, både i og utenfor ulvesona. Arbeiderpartiet, ørnen i norsk politikk, har holdt seg for gode til å delta i hylekoret. Inntil nå.

Svaret på hverken Innlandet eller Aps utfordringer er å bråke enda mer om noen få rovdyr. Hverken Sverige eller Bernkonvensjonen vil tillate oss å skyte flere enn vi allerede gjør. I forrige uke sa Borgarting lagmansrett at Norge i 2017 brøt både Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, og indirekte Grunnloven, ved å tillate utskyting av to ulverevir i henholdsvis Julussa og Osdalen.

Innlandet har 5000 ungdommer som ikke fullfører videregående skole. De fleste av dem vil slite med å komme inn i arbeidslivet. Mange av dem er på vei inn i et varig utenforskap. Vi burde bruke mye mer av vår politiske kraft og energi på å få disse på rett spor i livet. Heller enn å krangle om vi skal skyte fire, fem eller seks flere ulver enn loven tillater.

Innlandet er nest etter Finnmark den delen av landet med en raskest voksende befolkning over 67 år. Det er fint at levealderen går opp. Men skatteinntektene og verdiskapingen går ned. Skal vi sikre velferden og verdiskapingen i Innlandet har vi ikke råd til å miste så mange hender og hjerner til utenforskap og alderdom som vi nå ligger an til.

Jeg oppfordrer et moderne og framtidsrettet Arbeiderparti i Innlandet om å satse på de unge. De som vil ta vare på natur, mangfold, skaffe seg utdanning, skape seg en jobb og en framtid. Og la cowboyhatten ligge. Venstres kunnskapsminister Trine Skei Grande har nå lagt fram forslag til hvordan vi kan skape en videregående skole for alle og sørge for at flere tar steget inn i arbeidslivet. Særlig gjelder det å styrke yrkesutdanningen. La oss heller samarbeide om å lykkes med dette.