44 søkere til to stillinger hos Nav Østre Toten – her er søkerlista.

Nav Østre Toten har ledig to hele, faste stillinger som veileder. 44 søkere har meldt sin interesse for stillingene.