44 søkere til stilling hos Nav Gjøvik - her er søkerlista

Nav Gjøvik skal rekruttere veileder til hel, fast stilling i mottaksavdelingen. 29 kvinner og 15 menn har søkt stillingen.