Gå til sidens hovedinnhold

4354 arbeidsledige i «nye» Innlandet

Artikkelen er over 1 år gammel

Navs prognoser tilsier økende ledighet i år.

1. januar i år ble Nav i Oppland og Hedmark slått sammen til Nav i Innlandet, og de presenterer heretter statistikk for de to fylkene samlet.

Ved utgangen av januar var det registrert 4354 helt ledige arbeidssøkere i Innlandet, rapporterer etaten. Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet som helhet var på 2,6 prosent.

– Selv om ledigheten fortsatt var lav i Innlandet, var den høyere enn på samme tid i fjor, bemerker direktør Bjørn Lien i en pressemelding.

Region Nord-Østerdal hadde den laveste ledigheten i Innlandet med 1,3 prosent, etterfulgt av Lillehammer-regionen med 1,5 prosent. Ledigheten var høyest i Kongsvinger-regionen med 2,7 prosent.

Det var en tilgang på 2124 ledige stillinger i Innlandet i januar. Det er noe færre enn i samme måned i fjor. Klart flest ledige stillinger var det innen helse, pleie og omsorg (631 stillinger).

– Med bakgrunn i en noe endret ledighetsutvikling i andre halvår i 2018, har vi prognosert med en svak økning i gjennomsnittlig ledighet i 2019, forteller Lien.

Kommentarer til denne saken