41 søkere vil bli rådgiver i den lokale fosterhjemstjenesten - her er søkerlista

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region Øst har ledig hel, fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i fosterhjemstjenesten i Oppland.