38 søkere konkurrerer om å bli kommunikasjonsrådgiver ved NTNU i Gjøvik – her er søkerlista

20 menn og 18 kvinner har søkt hel fast stilling som kommunikasjonsrådgiver ved NTNU i Gjøvik.