36 søkere vil bli ny rovviltkontakt for Gjøvik, Land og Toten – her er søkerlista

Statens naturoppsyn (SNO) har ledig stilling som rovviltkontakt for Gjøvik, Land og Toten. Miljødirektoratet har mottatt 36 søknader til stillingen.