350 millioner kroner til Raufoss og Valdres

De to videregående skolene Raufoss og Valdres skal få bedre og mer moderne bygninger.

DEL

Det er klart etter at fylkestinget har godkjent byggeprosjektene.

Ifølge Oppland fylkeskommune skal det ved Raufoss videregående skole bygges for 200 millioner kroner.

– Det skal gi både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, opplyser fylkeskommunen.

Skolens lokaler beskrives som lite fleksible. Interne tilpasninger for å få en mer effektiv bruk av dagens undervisningslokaler vil medføre endringer for flere av utdanningsprogrammene. Skolen har også utfordringer rundt universell utforming på enkelte områder.

Den økonomiske rammen for Valdres vidaregåande skule er på 150 millioner kroner. Også her er det snakk om nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

– Flere av bygningene er fra den tidligere historien til skoleanlegget på Leira og er til dels lite egnet for dagens bruk, blant annet skal bygg 6 rives. Det planlegges et nybygg for anleggsmaskiner og tilliggende funksjoner, for deretter se på oppgradering og framtidig utnyttelse av eksisterende bygg 4 og 5. I prosjektet ligger det også noen grønne tiltak; erstatte biokjele med varmepumper med energibrønner og inkorporere solcelleanlegg på de byggene som omfattes av prosjektet, opplyser fylkeskommunen.

Artikkeltags