To personer i Innlandet har fått påvist smitte av det som betraktes som et nasjonalt utbrudd av mage-tarmbakterien Salmonella Agona.

Totalt er det foreløpig påvist smitte hos 31 personer nasjonalt. Disse er bosatt i flere fylker.

FHI har satt i gang utbruddsetterforskning i samarbeid med lokale kommuneoverleger, Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Ifølge FHI har 13 av de smittede vært innlagt på sykehus med salmonellose. Typiske symptomer er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuelt feber. Salmonellabakterier smitter hovedsakelig gjennom mat.

Én gjøvikenser smittet

Blant de smittede er en gjøvikenser, men vedkommende er ikke smittet i kommunen.

– Jeg har fått melding om ett tilfelle, men vedkommende oppholder seg og er smittet i en annen kommune, så det har ingen konsekvenser for Gjøvik, sier kommuneoverlege Siri Fuglem Berg til OA.

Den smittede gjøvikenseren, en ung voksen, har vært innlagt på sykehus som følge av smitten.

Hun har dialog med FHI, men kun for informasjon. Foreløpig er hun ikke involvert i utbruddsetterforskningen.

Her er det påvist smitte:

  • Vestland (11)
  • Viken (8)
  • Telemark og Vestfold (5)
  • Innlandet (2)
  • Trøndelag (2)
  • Troms og Finnmark (1)
  • Møre og Romsdal (1)
  • Oslo (1)

Sjelden sykdom

Antall personer innlagt på sykehus ved dette utbruddet er høyt. Ifølge FHI har de likevel ingen indikajon på at denne salmonellavarianten gir mer alvorlig sukdom enn andre variante.r

– Dette er sannsynligvis heller et utrykk for at det er personene som blir innlagt på sykehus som blir oppdaget, og at de med mildere infeksjon ikke oppsøker lege, sier seniorrådgiver ved FHI Heidi Lange.

Det er en sjelden salmonella-variant som nå er påvist.

– Salmonella Agona er en sjelden serovariant av Salmonella i Norge og resten av Europa, så kun basert på serovariant og at prøvene er tatt i november antar vi med stor sikkerhet at de smittede tilhører utbruddet, sier Lange.

Salmonella-infeksjon går vanligvis over av seg selv uten behandling.

Jakter smittekilde

Det er foreløpig uklart hva som har smittet de 31 personene, men det er vanlig at mage-tarmbakterier smitter gjennom matvarer.

FHI samarbeider med kommunehelsetjenesten, de mikrobiologiske laboratoriene, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om de smittede kan ha en felles smittekilde

Myndighetene anser det som sannsynlig at de er smittet gjennom en matvare som er distribuert over hele landet.