Raufoss er den største, lokale klubben i verdens største fotballturnering med i alt åtte lag, fulgt av Nordre Land med seks. I tillegg deltar Bagn (2), Eina (2), Fagernes (3), FK Gjøvik-Lyn (3), Gran (1), Søndre Land (3) og Torpa (2) i årets Norway Cup.

– Hos oss er det tradisjon å sponse J16-lagene med deler av turen til Norway Cup. Men flere andre betaler av egen lomme for å delta også, sier leder Haakon Boie Ludvigsen i Søndre Land IL Fotball yngres.

– Inspirerende

Et J16-, G16- og ett J11-lag deltar fra Søndre Land i årets fotballfest på Ekebergsletta. Ludvigsen ser mange positive sider å delta fotballturneringer ei hel uke.

– Vi pleier å ha lag på Gothia Cup og Dana Cup også. Jeg tror det for mange er inspirerende å reise ut og møte andre ungdommer enn de du spiller med til daglig. Det gjør noe med samholdet i eget lag, og jeg tror det også spleiser foreldrene som er med på en fin måte også.

De som ikke får dekket deler av utgiftene til diverse cuper og turneringer, er ifølge Ludvigsen flinke til å jobbe dugnad for å skaffe inntekter til turen.

– Vi arrangerer fotballcup hvert år – vanligvis i juni, men i år blir det i september på grunn av pinsen. Her bruker vi ungdommer fra egen klubb til å dømme, og på den måten tjener de noen kroner, sier Haakon Boie Ludvigsen.

De lokale klubbene har påmeldt lag i følgende klasser:

Bagn: G12 (9’er) og J15/16 (7’er)

Eina: G13 (9’er) og J15/16 (7’er)

Fagernes: G16 (11’er), J17 (11’er) og J15 (11’er)

FK Gjøvik-Lyn: G14 (11’er), G14 (11’er) og J14 (11’er)

Gran: G13 (9’er)

Nordre Land: G14 (11’er), G13 (11’er), G18/19 (11’er), J13/14 (7’er), J15/16 (7’er) og J17 (11’er)

Raufoss: G14 (11’er), G14 (11’er), G15/16 (7’er), G16 (11’er), J14 (11’er), J15/16 (7’er) J18/19 (11’er) og J18/19 (11’er)

Søndre Land: G16 (11’er), J11 (7’er) og J16 (11’er)

Torpa: G13/14 (7’er) og G15/16 (7’er)

Skal sendes på OATV

I løpet av Norway Cup vil flere titalls kamper med lokale lag bli direktesendt på OATV. I samarbeid med Amedia, som eier OA og over 70 andre lokalaviser, sendes det direkte fra totalt 14 baner i Norway Cup.

Ni av banene er ellever-baner, to av dem er nierbaner og tre av dem er sjuerbaner. Følgende baner har TV-sending:

  • 11er: 2EK - 4EK - 5EK - 6EK - 26EK - 27EK - 28EK - 1FU - 2 FU
  • 9er: 38EK - 39EK
  • 7er: 25 EK7, 7AEK7 og 7BEK7

Oppland Arbeiderblad jobber fram til turneringsstart i Oslo med å flytte flest mulig lokale kamper til TV-banene, men det er avhengig av arrangøren. Det kan derfor være at flere lokale kamper enn de 24 som per 26. juni er berammet til de nevnte banene blir direktesendt.

– Vi jobber sammen med Amedia og arrangøren for å få alt til å passe sammen, slik at vi forhåpentligvis i hvert fall kan sende en kamp fra hver av de ni klubbene som er representert fra Vestoppland, sier digitalredaktør Erik Børresen i OA.