29 søkere fra hele verden til forskerstilling ved NTNU i Gjøvik – her er søkerlista

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Gjøvik har ledig forskerstilling ved fakultet for ingeniørvitenskap. Det stilles krav om doktorgrad til den som skal ansettes.