28 søkere til stilling som rådgiver i Vestre Toten – her er søkerlista

Vestre Toten kommune skal ansette rådgiver innen digitalisering i hel fast stilling.