Blir 2022 det siste året med fotball i Varde idrettslag? Dette blir resultatet dersom ingen melder seg til å bruke litt av fritida på å fylle en av plassene i styret for fotballgruppa i idrettslaget. Og det virker å sitte langt inne. Selv om avtroppende styreleder allerede for et par uker siden har gjort den presserende situasjonen kjent for medlemmene, er OAs journalist den første som tar kontakt om saken.

Den labre dugnadsviljen er dessverre ikke unik for fotballgruppa i idrettslaget på Bybrua. Langt større idrettslag, foreninger og ulønnede organisasjoner av mange slag sliter tungt med å rekruttere frivillige. Det er en trist erkjennelse på tampen av Frivillighetens år. Et år som skulle være en feiring av de rundt 100.000 små og store foreningene rundt i landet, som alle på en eller annen måte bidrar til et bedre lokalsamfunn. Til sammen legger nordmenn årlig ned mer enn 140.000 årsverk i denne frivillige sektoren, har Statistisk sentralbyrå beregnet. Det er et finmasket nettverk av dugnadsarbeid, som kanskje først blir tydelig for innbyggerne når det er i ferd med å rakne.

Frivillig arbeid passer ikke for alle. Det er gjerne de samme som rekker opp hånda både når klassekontakter skal velges, trenerroller besettes og styreverv fylles. Men etter pandemien sier alle rapporter at det har blitt færre som melder seg til dugnad for fellesskapet. Det er en trist erkjennelse i Frivillighetens år.

I OA ønsker vi å løfte fram noen av disse hverdagsheltene i Vestoppland. De som har brukt et unevnelig antall timer på å organisere, samle inn penger, kjøre, rydde, bygge, vaske og steke vafler – for at nettopp du, dine barn eller naboer skal få et interessebasert tilbud i lokalsamfunnet. OAs adventskalender i år er derfor at vi disse 24 dagene inn mot jul gir våre lesere muligheten til å møte disse ildsjelene, og kanskje bli inspirert av deres historier og drivkraft.

Vi håper det kan inspirere – slik at det fortsatt blir fotball i Varde IL og flere til å avlaste tyngden på de som allerede bærer frivilligheten i Norge på sine skuldre.