23 søkere – alle kvinner – vil bli familieterapeut i Gjøvik – her er søkerlista

Sykehuset Innlandet HF har ledig stilling som familieterapeut ved barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling, enhet for barn og familie, ved sykehuset i Gjøvik. Det er 23 søkere – alle kvinner – til stillingen.