22 søkere vil bli arrangementskoordinator i Gjøvik – her er søkerlista

Gjøvik kommune skal ansette arrangementskoordinator/prudusent/konsulent i 80 prosent, fast stilling ved Gjøvik Kultursenter.