22 søkere – alle kvinner – til sekretærjobb ved DPS Gjøvik – her er søkerlista

Sykehuset Innlandet HF har ledig hel, fast stilling som avdelingssekretær ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Gjøvik. Det er 22 søkere – alle kvinner – til stillingen.