Først takk til Gjøvik kommune for at det ble lagt til rette for en fin og verdig markering av at det er 11 år siden angrepet mot regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya. Varaordfører Anne Bjertnæs ledet arrangementet med stø hånd og holdt selv en god tale. En tale som fortjenestefullt er presentert i OA. Høydepunktet for meg ble likevel leder i Innlandet AUF, Linnea Lie Holen sin uforglemmelige tale. En vakker tale som både forholdt seg til det store bildet, samtidig som hun respektfullt inkluderte Even Flugstad Malmedal på en fin måte. Denne talen hadde fortjent å bli formidlet i avisen. OA valgte ikke å gjøre det. Det undrer meg.