21 søkere – alle kvinner – til to stillinger i barnevernet i Vestre Toten – se søkerlista her

Vestre Toten kommune har ledig to hele, faste stillinger som tiltakskonsulent i barnevernet. Samtlige 21 søkere til stillingene er kvinner.