I OAs referat 3. september, to dager etter kommunestyremøtet i Vestre Toten, står det med feite typer: «Vedtok storkjøkken med 16 mot 15 stemmer». Det gjelder nybygg til den kommunale bedrifta, som fortsatt holder til i elendige lokaler på Gimle.

Som Rødt-politiker, nyetablert til venstre for posisjonen, kan jeg ikke si jeg «digger» referatet. Det har flere mangler; og det som virkelig er «eksplosivt» var helt utelatt, enda overskrifta reklamerer med: «Full strid i kommunestyret».

La meg begynne med å minne om at det var storkjøkken OG VASKERI som ble vedtatt med knapp margin i kommunestyret. Direktøren hadde innstilt på å slippe kjøkkenet igjennom, men foreslo å «utrede alternative løsninger for vaskeritjenester». Med tanke på prisstiginga kunne det kanskje være fristende å følge direktørens innstilling, men det skjedde altså ikke. Kommunestyrets knappe flertall sto han av og holdt fast på sin opprinnelige beslutning, fattet for nøyaktig tre år siden, i september 2019 (mer om det, se under).

Representanten for MDG blir i referatet omtalt som «den avgjørende stemmen for flertallet til Arbeiderpartiet». Det er sikkert mange måter å se det på. Som representant for Rødt – et ihuga utbyggingsparti – ser jeg meg helt klart som en del av flertallet for bygging av nytt kjøkken og vaskeri. Men jeg er absolutt ikke en del av «flertallet til Arbeiderpartiet». Jeg formoder at MDG også betakker seg …

Hvis jeg skulle utpeke «avgjørende stemmer» i denne saken, ville det først og fremst være han som brøt ut av Høyre og stemte for utbygging. Men ex-høgremannen ble ikke Arbeiderpartiets reddende engel (slik OA kanskje ville ha sagt det), han ble kjøkken & vaskeri-entusiastenes reddende engel – han er del av en bred front for nybygg på Bøverbru. Han kompenserte for tapet av en annen stemme, nemlig posisjonspartiet SVs stemme. SV stemte igjen mot utbygging, slik det gjorde i 2019.

Så et par ord om å tolke befolkningen på Bøverbru: FrP refererte til et folkemøte der angivelig «ingen» av de frammøtte ville ha nytt storkjøkken. Jeg var også på folkemøtet det refereres til, men jeg tolket stemningen slik: folka ville gjerne ha nytt storkjøkken, men de ville helst ha det midt i sentrum – slik det ligger nå – og ikke ute på Gjestrumfeltet. Her laster jeg ikke OA, for jeg forsto FrP på samme måten som journalisten.

Til slutt litt om det «eksplosive», som ikke blir berørt i det hele tatt i OAs referat – elefanten i rommet. Nytt bygg til kjøkken og vaskeri ble altså vedtatt i kommunestyret for tre år siden, i september 2019. Så normalt skulle den kommunale bedrifta for lengst ha flyttet inn i nye lokaler, men lokalene eksisterer fortsatt bare på papiret. Likevel er det ingen som spør hvorfor?

Direktøren er åpenbart sterkt imot dette prosjektet. Men han greide ikke å hindre utbyggingsvedtaket i 2019. Nå – tre år seinere – tok han omkamp og tapte igjen. Går det an å hevde at han er en politisk aktiv motstander av kommunalt kjøkken og vaskeri? Det vil i så fall være i strid med oppdraget han har. Han skal være politisk nøytral, den som lojalt iverksetter- og realiserer beslutningene som kommunestyret fatter.

Så hva skjer med saken nå, etter at likelydende vedtak er fattet for andre gang? Vil direktøren sørge for å reise nybygget før valget neste år, eller vil han dra det ut, i håp om å få et mer føyelig kommunestyre etter valget?