20 søkere til tre legestillinger ved kreftavdelingen i Gjøvik – her er søkerlistene

Sykehuset Innlandet har tre ledige legestillinger ved kreftavdelingen Gjøvik/Lillehammer, alle med arbeidssted ved sykehuset i Gjøvik. 18 søkere har meldt seg til to faste stillinger for leger i spesialisering, mens det er to søkere til overlegestilling.