Snart er det valg til stortinget igjen. Vi lever i et demokrati som styres av våres folkevalgte eller gjør vi det? Er en sk. regjeringsplattform valgt av folket? I mine øyne er det politikerne som velger seg selv. De velger seg selv til makt!

Alle vet at i forkant av et valg så har alle politiske partier et partiprogram med lovnader, løfter og visjoner. Men allerede valgnatten er partiprogrammene utdaterte løfter, for da kommer forhandlinger om regjeringsmakten, som det ikke var et ord om i valgbrosjyrene.
Så fordeles makten og en regjeringsplattform oppstår, eller om du vil, en bingopreget maktfordelingsplattform bestående av 4 % partier. Småpartier som har minimumsstøtte
i det Norske folk, ender opp med ministre med stor innflytelse på hvordan vår hverdag
skal være. Se på KrF / Ropstad som «tvang» alle til å møte på Stortinget for at hans 4 % parti ville drive igjennom en omstridt abortlov. Et 4 % parti er kun 4 velgere av 100. Dette er ikke et demokrati som jeg er tilhenger av.

La meg ta et eksempel:
La oss si at jeg stemte på høyre ved siste valg. Jeg likte deres program da sto for mange
av mine politiske standpunkt. Jeg stemte ikke KrF pga. deres negative holdning i abort spørsmålet og at det kun var et 3 % støtteparti. Jeg stemte heller ikke på Frp jeg synes de er et populistparti og r ...nvandringsfiendtlige. De klager på alt men gjorde ikke noe med det
i regjering. Venstres består også av populister som bl.a. Grande, Raja, Elvestuen. Etter min mening har Venstre altfor mye å si til å være et 3 % parti.

Regjeringsplattformen har de siste fem årene bestått av munnhuggeri, verbale angrep og
det har vært hyppige utskiftninger av ministre, så jeg har mistet oversikten av hvor mange. Småpartiene i regjering har vært uenige i mange saker og dette er ikke hvordan et demokrati forventes av folkevalgte tillitsmenn. Forresten, er de folkevalgte? Dette er velgerforakt og det framkommer tydelig da politiske maktposisjoner kommer i første rekke.

For å bryte opp småpartienes dominans i en regjeringsplattform, mener jeg at vi bør ha
2 valgomganger. Først en valgomgang der alle partier skal være med, men kun de to som
får flest stemmer som går videre til en andre valgomgang.
La oss si det blir Sp og H som får flest stemmer i første valgomgang. Det partiet som får flest stemmer i andre valgomgang danner da regjering for kommende periode. Først da kan vi få en forutsigbar regjering og ikke en masse småkongeministre som i dag
Kjell Arne Ottesen
2850 Lena