196 millioner kroner sto på spill – tar i bruk hele Labo

Østre Toten kommune får ikke utbetalt en eneste krone i statstilskudd til sitt nye helse- og omsorgssenter før alle sengeplassene er tatt i bruk. Derfor blir det ikke noe av forslaget om å vente med å ta i bruk ti av plassene.