19 søkere vil undervise i salg, service og reiseliv – her er søkerlista

13 kvinner og 6 menn har søkt hel, fast undervisningsstilling i salg, service og reiseliv ved Gjøvik videregående skole.