19 søkere til legestilling ved gyn-/fødeavdelingen i Gjøvik

Sykehuset Innlandet HF har ledig vikariat i hel stilling for lege i spesialisering (LIS) ved gyn-/fødeavdelingen ved sykehuset i Gjøvik. 17 kvinner og 2 menn har søkt stillingen.