17 søkere til to sykepleierstillinger ved sykehuset i Gjøvik – her er søkerlista

Medisinsk avdeling post 2 AB ved sykehuset i Gjøvik skal rekruttere to nye sykepleier. Det er 17 søkere til stillingene.