Grande og Skansen musikkorps spilte ved Vardal kirke