Oplandske Dampskibsselskap – DS Skibladner får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til reparasjon av Skiblandner-huset.

Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge 160.000 kroner til dette formålet.

Skibladner er i våre dager først og fremst turistskip. Skibladner gjør det mulig for de reisende, i fullt monn, å oppleve Mjøslandskapet slik det bør sees – fra sjøsiden.

«Skibladner» ble bygget ved Motala Verksted i Sverige i 1854–1856.

Ombygget av Akers Mek. Verksted i 1888. Forlenget 20 fot, ny dampmaskin og kjeler. Samme maskin i dag. De opprinnelige dampkjelene var kullfyrt.

Ombygget for bruk av olje i 1920, og ble skiftet ut med nye kjeler i 1983. Skipet ble vernet i 2006.

Vernebygget ble innviet i 2002, finansiert av blant andre stiftelsen UNI.

Bygget ble satt opp for å verne Norges første fredede fartøy mot nedbør, sol og vind gjennom vinteropplag. Bygget har vist seg å fungere svært bra, men har i dag et vesentlig behov for vedlikehold og fornying.

Bygget eies av Stiftelsen vernebygg for Skibladner på Gjøvik, men leies av AS Oplandske Dampskibsselskap.

Vernebygget er av stor betydning for ivaretakelse av skipet.

Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som gir økonomisk støtte til tiltak som verner mennesker og fortidsminner.

Stiftelsens ideelle formål er å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern.

Hensikten er å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn.

Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

Se våre hjemmesider på www.stiftelsen-uni.no

Styret i Stiftelsen UNI har i 2019 bevilget ca 12 millioner kroner til 120 forskjellige prosjekter.