(Østlendingen): Operasjonsleder Kjartan Waage ved Innlandet politidistrikt er krystallklar.

– Når man er i båt på Mjøsa, skal redningsvesten på, slår han fast.

Regelen er klar og ikke til å misforstå.

«Alle som er i fritidsbåter under åtte meter må ha på seg egnet flytevest eller redningsvest når båten er i fart

Denne regelen trådte i kraft 1. mai 2015.

Hvor mange som ble kontrollert i dag har ikke Waage full oversikt over.

– Totalt ble 16 personer ilagt forenklet forelegg for manglende bruk av redningsvest. Blant dem som ikke brukte vest var fire barn under 16 år, sier Waage.

– Hva tenker politiet om at 16 personer unnlot å bruke vest?

– Det er ikke bra. Skal man være i båt, skal vesten på. Da må man følge de lover og regler som er, sier han.

Politiet har ikke gjennomført mange kontroller over tid på akkurat dette området. Derfor er det vanskelig å si noe om hvor flinke folk er til å bruke vest over tid.

– I helga blir det flere kontroller, så får vi se om folk tar lærdom av dette, sier Waage fredag kveld.

Det er likevel noen unntak fra regelen om å bruke vest i fritidsbåt.

Disse unntakene er for personer i tråbåt eller robåt (utleiebåt) på innsjøer som er mindre enn 0,5 kvadratkilometer eller på et avgrenset område inntil 500 meter fra land.

Unntaket gjelder også personer som deltar i organisert idrett eller konkurranser.

Det er en forutsetning at sikkerhetsbestemmelser fastsatt av den respektive idrettsorganisasjonen følges, heter det på Lovdata.

Det er standardiserte satser ved manglende bruk av redningsvest:

Mangler vest for antall personer:Foreleggets størrelse:

1

500 kroner

2

1.000 kroner

3

1.500 kroner

4

2.000 kroner

5

2.500 kroner

6

3.000 kroner

7

3.500 kroner

8

4.000 kroner

9

4.500 kroner

10 eller flere

5.000 kroner
Manglende bruk av vest for personer under 15 år:Foreleggets størrelse:

1

500 kroner

2

1.000 kroner

3

1.500 kroner

4

2.000 kroner

5

2.500 kroner

6

3.000 kroner

7

3.500 kroner

8

4.000 kroner

9

4.500 kroner

10 eller flere

5.000 kroner
Kilde: Lovdata