15 søkere vil bli sekretær ved sykehuset i Gjøvik – her er søkerlista

Sykehuset Innlandet HF har ledig 80 prosent, fast stilling for autorisert helsesekretær ved medisinsk kontortjeneste ved sykehuset i Gjøvik fra 1. september i år. 15 søkere - alle kvinner - har søkt stillingen.