15 søkere vil bli oppsøkende «case manager» for Toten og Land – her er søkerlista

Østre Toten kommune skal ansette en sykepleier eller vernepleier som skal gå inn i stilling som «case manager» i det oppsøkende FACT Team Toten og Land. 13 kvinner og 2 menn har søkt stillingen.