15 søkere vil bli LIS-lege i Gjøvik – en vil bli overlege. Se søkerlistene her

Ved sykehuset i Gjøvik er det ledig flere stillinger for leger i spesialisering ved medisinsk avdeling. ved kreftavdelingen er det ledig overlegestilling.