15 søkere vil bli jordmor ved sykehuset i Gjøvik – her er søkerlista

Sykehuset Innlandet HF har tre ledige stillinger for jordmor/sykepleier ved gyn-/fødeavdelingen på sykehuset i Gjøvik. Det er 15 søkere til stillingene.