Fagkonsulent Knut Arne Tørud ved Lærlingsenteret Innlandet har mange ledige lærlingplasser på blokka.

– Vi er utrolig glade for at våre engasjerte og velvillige medlemsbedrifter tilbyr så mange ledige læreplasser. Vi håper at årets Vg2 elever ser mulighetene og søker seg ut i bedriftene. Vi har nå registrert totalt 140 ledige lærlingplasser i Lærlingsenteret Innlandet. Flest er det i kategorien salg med hele 17 ledige plasser bare i Vestoppland mot 45 i hele Innlandet, sier han.

– For mange tomme plasser

– Vi stusser over at det så mange som enda ikke har valgt seg en lærlingplass, når så mange bedrifter har åpnet dørene for ungdommen, sier Tørud.

Han opplyser at de ledige plassene innenfor gruppen salg, er i områdene dagligvare, byggevare, hamburgerkjeder, bensinstasjoner samt flere.

– Det kan være mulig at ungdommene sitter på gjerdet og ikke har bestemt seg, eller at de rett og slett ikke ønsker å flytte på seg. Det blir utfordrende å fylle alle plassene slik det ser ut nå, sier han.

– Reiselivet trenger folk

Lærlingsenteret Innlandet på Gjøvik følger opp cirka 400 ungdommer hvert år som velger seg et yrkesfag med påfølgende lærlingplass.

Innenfor kokkefaget er det nå seks ledige plasser i Vestoppland og 16 ledige i Innlandet som ikke er besatt.

Tørud mener to år med pandemi for ungdommene har gjort at de unge kanskje er litt avventende til de muligheter som finnes.

– Reiselivet har våknet opp fra en lang dvale under pandemien og trenger sårt arbeidskraft. Derfor håper vi at ungdommene ser de muligheten som er der, sier Tørud.

– Yrkesfag i vinden

Han opplyser at byggfag har cirka 20 ledige plasser, IT har fire, samt Industri/cnc, reiseliv, innholdsproduksjon og service/ administrasjon har få plasser ledige. Lærlingplasser innen elektro/svakstrøm er stort sett besatt.

– Det har vært en historisk satsing fra myndighetene inn mot yrkesfag de siste årene og neste skoleår har det aldri vært flere søkere til disse fagene i Innlandet. Derfor synes vi ved Lærlingsenteret Innlandet at det er trist om mange læreplasser blir stående tomme, sier Tørud.

– Kompetansemangel

Regiondirektør i NHO, Jon Kristiansen sier at han reiser mye rundt i Innlandet og de store tallene stemmer godt med det han hører ute hos bedriftene.

– Mangel på arbeidskraft er stor i mange bransjer. Nesten halvparten av de som har prøvd å rekruttere folk det siste året – sliter med å lykkes, sier han.

Og det er et stort behov for at unge velger yrkesfag og kan bidra til økt kompetanse.

– NHOs ferske kompetansebarometer viser at bedriftene i Innlandet melder om et høyt og økende kompetansebehov. To av tre NHO-bedrifter i Innlandet oppgir å ha et udekket kompetansebehov. Dette er en rekordhøy andel – og høyest i kompetansebarometerets historie. Innlandet øker kompetansebehovet med åtte prosentpoeng siden i fjor. Og, aller høyest er kompetansemangelen innen yrkesfag, sier Kristiansen.

Les også

Velg en utdanning som gir deg jobb

– Store jobbmuligheter

Han mener den store kompetansemangelen kan tyde på at Norge har et utdanningssystem som ikke leverer godt nok den kompetansen arbeidslivet trenger.

– For å få til det alt dette til – trenger vi målrettet politikk. Bedriftene våre trenger at politikerne legger til rette for å tette kompetansegapet. Så, jeg kan trygt si, tar du yrkesfaglig utdannelse, har du store muligheter for jobb i andre enden, sier Kristiansen.

Les også

Vi vil satse på ungdom