De siste årene har vært unormale på mange måter. 2020 og 2021 ga oss helt nye vaner og hverdager, og dette har påvirket oss på en rekke måter. Nå ser vi kanskje pandemitendensene i trafikken også.

Nylig slapp vi nyheten om at ruskjøring i aldersgruppen under 25 år har økt med hele 17 prosent på landsbasis. I Innlandet politidistrikt har man passert antallet ruskjørere i denne aldersgruppen for i fjor, allerede ved utgangen av oktober. Ruskjøring er et skremmende fenomen i trafikken, og det er mange grunner til at unge burde vente litt lenger med å sette seg bak rattet etter årets julebord.

Ruskjøring er spesielt kjent blant de ferskeste sjåførene og er alene den største årsaken til ulykker for unge sjåfører. Svekket konsentrasjonsevne, lengre reaksjonstid, økt risikovillighet og nedsatt vurderingsevne er kun noe av det som gjør ruskjøring til en større synder i trafikkulykker. Llikevel er det mye som kan ligge bak de høye tallene vi nå ser.

Kanskje slår ungdommen seg litt mer løs når de først drikker, endelig kan de ha det gøy igjen etter to års innetid. Større alkoholinntak sitter ofte lengre i kroppen, og det er da fort gjort å sette seg litt for tidlig i bilen dagen derpå. 12-timers-regelen er bare en tommelfingerregel. Alkoholforbrenning avhenger av muskelmasse, alkoholinntak, kjønn, alder og vekt. Er du usikker på om du er edru, bør du vente.

Flere har pekt på atalkoholvanene våre kan ha endret seg under pandemien, og at flere nå kanskje har utviklet et vanskeligere forhold til alkohol. Sosial isolasjon og ensomhet kan ha ført til hyppigere, og mer normalisert drikking hjemme. Noe som igjen kan være skyld i mer ruskjøring.

I tillegg er det viktig å huske på at til tross for at vi har verdens beste utrykningspoliti til å stoppe og ta ruskjørere, har det blitt tatt færre alkoholmålinger og spyttprøver for rusmidler under pandemien. Noe som vil si at tallene de siste årene har vært lavere, enn hva de ville vært på et normalår.

Man anslår basert på hvor mange som blir tatt, at rundt 140.000 turer skjer med rus på norske veier hver dag. 14.000 av disse anslås å være alkoholrus. Med andre ord; mørketallene på både et «unormalt» og et «normalt» år er veldig store. Så selv om økningen i år er brå og voldsom, blir langt fra alle ruskjørerne tatt uansett. Det som allikevel er sikkert, er at ruskjøring er like farlig som før.

Mellom 2012 og 2021 har rus vært involvert i nesten hver fjerde dødsulykke. Tallet er skremmende, og mange ulykker kunne potensielt vært unngått om alkohol ikke var involvert. Ethvert liv som går bort i trafikken, er ett for mye.

Alle ungdommer burde ha et større fokus på rusfri kjøring inn mot årets julebordsesong. For sjåførene mellom 18 og 24 år øker risikoen for trafikkulykke med hele 900 ganger med promille over 0,5. Ruskjøring er derfor en ekstrem driver bak trafikkulykker generelt, og for ungdom spesielt.

Dødsulykker er ikke bare tall i statistikken, det er noen som mister sin nære og kjære. Vi i Ung i trafikken mener holdningsbygging og informasjonsarbeid er viktig for å dyrke gode trafikanter. Vi tror bedre kunnskap fører til bedre beslutninger og bedre utfall, både for seg selv og andre.

Inn mot årets julebordsesong vil vi derfor øke innsatsen i kampanjearbeidet rettet mot ungdom på sosiale medier. I tillegg oppfordrer vi foreldre til å ta en prat med sin ungdom om rus og bilkjøring. Det kan redde liv.

Vi har ingen liv å miste.