14 søkere vil bli prosjektmedarbeider i Vestre Toten – her er søkerlista

13 kvinner og en mann har søkt stilling som prosjektmedarbeider hos Nav Vestre Toten.