Det gjør Gjøvik-ordføreren i et brev til Kunnskapsdepartementet og KS, og det skjer i etterkant av formannskapet onsdag der den pågående lærerstreiken var blant temaene.

– I skrivende stund er det 134 lærere ved åtte av 14 grunnskoler i Gjøvik som er tatt ut i streik, og om lag 50 ved Gjøvik videregående skole. Dette gjør at om lag 1500 av elevene i grunnskolen i Gjøvik er rammet i større eller mindre grad, skriver ordføreren.

I sitt brev skriver han at «Gjøvik kommune er i en svært kritisk og sårbar situasjon».

Bekymrede foreldre møtte Gjøvik kommune til dialogmøte onsdag ettermiddag. De kom med krav om handling.

– Fra nå av må det være en konkret liste over hva dere gjør, forlangte Roger Østvang, som representerte foreldre ved Bjørnsveen ungdomsskole.

I streik siden 22. august

Torvild Sveen trekker fram spesielt Vardal ungdomsskole.

– Den ene av skolene våre, Vardal ungdomsskole, har vært i streik siden 22. august der 24 lærere vært i streik siden de ble tatt ut, påpeker Sveen.

Forskjellen er stor fra tiden med pandemi og hjemmeskole, mener han.

– Den store forskjellen fra pandemi til streik er at under streiken var det mulig å drive fjernundervisning og alle elever hadde hyppig kontakt med sine lærere og medelever, om enn digitalt. Det er det ikke rom for nå, skriver Torvild Sveen.

Streiken i Gjøvik-skolen

Antall lærere tatt ut i streik etter dato og skole i grunnskolene i kommunen.

22.08: Vardal ungdomsskole : 34 - Gjøvik skole : 1

29.08: Biri ungdomsskole : 12 - Bjørnsveen ungdomsskole: 29

06.09: Biri ungdomsskole: 1 - Bjørnsveen ungdomsskole: 1

13.09: Ytterligere 56 lærere tatt ut. 23 Kopperud skole, 11 Snertingdal skole, 11 Blomhaug skole, 10 Fredheim skole, 1 Bjørnsveen ungdomsskole.

Les også

Slik håndterer elevene sin egen streikehverdag

– Tilnærmet ingen undervisning

Sveen understreker at ingen Gjøvik-skoler er stengt som følge av streiken, og at alle har et opplegg for elevene.

– Akkurat nå er det ingen skoler som er stengt, alle har et opplegg for elevene, men det er stor forskjell i hva slags tilbud som de ulike klassene får. Dette henger sjølsagt sammen med hvilke lærere som er tatt ut i streik. Noen elever har tilnærmet ingen undervisning, skriver Sveen og påpeker forskjellene dette vil føre til:

– Våre elever ved de streikeberørte skolene i Gjøvik vil, ved en eksamen ved skoleårets slutt, ikke ha det samme utgangspunktet som andre elever har for å kunne ta sin eksamen. Det er også alvorlig, sett ut fra ungdommenes fremtid. Den mangelfulle læringen vil ta tid å ta igjen – om det noen gang vil være mulig å ta igjen.

Foreldre tordnet mot kommunen på dialogmøte om lærerstreiken

Planene ble ikke delt ut – nekter for at det var en felles aksjon

Inkludering

Ordføreren påpeker at det fra Gjøvik kommunes side blir gjort mye.

– Vi holder kontakten med elevene, oppfordrer til å delta på fritidsaktiviteter og inkludere hverandre i hverdagen. Vi oppfordrer foreldre til å være flinke til å inkludere andres barn. Våre forebyggende tjenester i Ung i Gjøvik, helsestasjonen og miljøarbeidere er tett på ungdommene og tilgjengelig for dem som ønsker det. Tverrfaglig familieteam er tilgjengelig for foreldre og familier, og det jobbes med å få på plass tiltak som kan settes inn når streiken er over.

Formannskapet i Gjøvik oppfordrer til at partene igjen setter seg til forhandlingsbordet, og at Kunnskapsdepartementet på sin side vurderer hva de kan bidra med før «streiken utgjør en reell fare for liv, helse eller sikkerhet som truer vitale samfunnsinteresser».

For henne har en god lærer betydd alt – nå fant hun en måte i gi litt tilbake