13 søkere vil lede kommunikasjon for rus og psykisk lidelse – her er søkerlista

Sykehuset Innlandet har ledig stilling som kommunikasjonsleder for Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse.