13 søkere til stilling i akuttmottaket ved sykehuset i Gjøvik – her er søkerlista

Sykehuset Innlandet HF har ledig 80 prosent, fast stilling som spesialsykepleier/sykepleier ved akuttmottaket ved sykehuset i Gjøvik.