12 søkere vil bli innfordringskonsulent i Vestre Toten – her er søkerlista

11 kvinner og 1 mann har søkt hel fast stilling som innfordringskonsulent i Vestre Toten kommune.