12 søkere til to stillinger i barnevernet i Vestre Toten - her er søkerlista

Vestre Toten kommune har to ledige stillinger i barnevernstjenesten. 11 kvinner en 1 mann har søkt stillingene.