Dette opplyser prosjektleder Pål Buset i Bane NOR. Av disse var tre med bil og ni med myke trafikanter under bommen. I mars 2021 skjedde det at bommene gikk ned og en bil ble stående fast mellom dem. Toget som var på vei fra Gjøvik til Oslo sto på det tidspunktet på Raufoss stasjon, klar til å fortsette sørover.

Buset, som er ansvarlig for holdningsskapende arbeid i Bane NOR, opplyser at det i alt var 74 uønskede hendelser ved Gjøvikbanen fra 1. januar 2017 til dags dato.

20 uønskede hendelser i Raufoss

Av disse skjedde til sammen 20 ved planovergangene i Raufoss sentrum.

Årsaken ligger dels i at disse er i tettbygd strøk og like ved en stasjon, mener Buset.

– Da blir det rapportert inn oftere. Det er personell til stede på stasjonen, eller lokførere som sitter i toget som står stille og ser planovergangen.

En person var i ferd med å gå over planovergang 2 på Raufoss i det toget kom. Bommene lå nede og jeg måtte gi signal m tyfon to ganger før personen reagerte. Avstanden var da svært kort ca 30 meter. Personen gikk tilbake.

Hendelselogg, Bane Nor

Ved planovergangen ved Nygard stasjon har det vært fem uønskede hendelser de siste fem årene, og ved den midtre og nordlige planovergangen i Raufoss fire ved hver.

– Uønskede hendelser er alt fra noen som smetter under en bom mens toget står stille til faktiske sammenstøt, forklarer Buset.

Han oppfordrer til å vise aktsomhet når man skal over en planovergang.

– Et tog veier hundrevis av tonn, men kan komme susende i mer enn 130 kilometer i timer. Det er stillegående, men så tungt at det kan bruke en kilometer på oppbremsing.

Innmelder var vitne til en nestenulykke ved planovergang ved Korterudsvingen på Raufoss. Bilen foran greide ikke å kjøre over planovergangen på grunn av glatt og ulendt vei med issvuller. Fikk dermed en av bommene over bilen da disse gikk ned. Greide å kjøre ut sekunder før toget kom.

Hendelseslogg, Bane Nor

Heldig fører

Når det gjelder sammenstøtet tirsdag mener Pål Buset at føreren var heldig og handlet riktig ved å komme seg ut av bilen.

– Det er som regel toget som vinner i denne type situasjoner. Bommene er bygd for å knekke veldig lett. Fanges man mellom bommene, skal man kjøre ned bommen. Hvis det ikke lar seg gjøre, av en eller annen grunn, skal man komme seg ut av bilen, sier Buset, og understreker at han ikke har detaljert kjennskap til hva som skjedde forut for sammenstøtet tirsdag.

At det skjer uønskede hendelser ved planoverganger, er ikke uvanlig. Hvert år skjer det over 600 hendelser og nestenulykker på norske planoverganger. Verst er det i Jessheim, Larvik, Tønsberg og Røros.

Sesongvariasjoner

Pål Buset opplyser at sikrede planoverganger skal være sikre. Bommene skal, som nevnt, være lette å kjøre ned om man skulle være så uheldig å bli stående mellom dem. Men er de farligere på vinteren?

– Planoverganger er ikke mer farlige på vinteren, rent statistisk sett, men Nygard og Løvåsbakken har fall inn mot planovergang og når det er glatt kan det være vanskelig å stoppe.

Faktisk er det de usikrede planovergangene som skaper flest uønskede hendelser, og da gjerne i forbindelse med skogsdrift og jordbruk.

– Sesongmessig har vi flere uønskede hendelser på planovergang i forbindelse med vår- og høstonn, opplyser Buset.

Toget kjører inn i høyre kurve ved Nygard stasjon, da fører ser en mann 2-3 meter fra sporet på venstre side. Mannen er på vei mot og over sporet. Fører drar fullbrems, og gir et langt signal "tog kommer". Mannen løper over sporet og får akkurat huket seg under bommen på høyre side da toget passerer. Fører ser i speilet at mannen står på rett side av bommen, og er nok noe oppskaket da han står og holder seg fast i bomarmen

Hendelseslogg, Bane Nor

Vil stenge planoverganger

Bane NOR ønsker i årene som kommer å legge ned en rekke usikrede planoverganger i Norge. Langs Gjøvikbanen er det 36.

– 50 prosent av jord- og skogbruksoverganger i Norge skal fjernes innen utgangen av 2027. Det er for tidlig å si hvor mange av planovergangene på Gjøvikbanen som vil bli fjernet. Vi jobber med å unngå at liv går tapt og at skade oppstår, men ikke alle vil gi opp bruksretten, sier Buset.

De usikrede planovergangene skal erstattes med underganger, og det er heller ikke alle som ønsker å måtte kjøre ekstra for å komme over på den andre delen av jordet sitt.