Gå til sidens hovedinnhold

115.000 barn i fattige familier i verdens rikeste land

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fattigdom er et strukturelt problem som ikke kan avskaffes bare ved tiltak på individnivå, det krever aktiv omfordelingspolitikk og universelle tiltak. Barnetrygden er et slikt tiltak.

En god barndom blir med deg hele livet. Hver dag står sosialarbeidere opp for tryggheten til barn og ungdom som sliter. Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv, det skapes hver eneste dag.

Barn som lever i fattigdom, møter større utfordringer enn andre på veien mot voksenlivet. Å øke barnetrygden er et av de mest treffsikre sosialpolitiske tiltakene for å forebygge at barn vokser opp i fattigdom. Strukturelle problemer løses av aktiv omfordelingspolitikk som dekker hele befolkningen.

Mange mottar sosialhjelp over lang tid, enten kontinuerlig eller i perioder. Dette til tross for at sosialhjelp er ment som en kortvarig ytelse. Ifølge Statistisk sentralbyrå har andelen og antallet barn som lever i risiko for fattigdom økt de siste årene.

Nye tall viser at 115.000 barn under 18 år lever i familier med vedvarende lav inntekt. Dette er mer enn ett av ti barn. Familier med innvandrerbakgrunn og enslige forsørgere er overrepresentert blant husholdninger i vedvarende lavinntekt. Barn med innvandrerbakgrunn utgjorde 57,2 prosent av alle barn i lavinntektsfamilier i 2018.

Fattigdom i barnefamilier i Norge handler om at barn opplever å være ekskludert og føle seg utenfor. Barn som vokser opp i familier med lav sosioøkonomisk status har dårligere livssjanser på nesten alle livsområder.
Fattigdom er et strukturelt problem som ikke kan avskaffes bare ved å sette inn tiltak på individnivå. Å bekjempe fattigdom forutsetter en aktiv omfordelingspolitikk med tiltak som er universelle og dekker et bredt spekter av befolkningen. Barnetrygden er et slikt tiltak.

Kommunene bestemmer selv om barnetrygden medregnes i inntekten ved beregning av økonomisk sosialhjelp. Det er urettferdig og uforståelig. FO mener denne praksisen kan sammenliknes med tidligere praksis hvor barns inntekt ble tatt med i beregningen av økonomiske sosialhjelp. Dette ble heldigvis endret. FO mener en liknende lovendring bør gjøres for barnetrygd, slik at den holdes utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp. FO Innlandet vil påpeke at det er mer treffsikkert å øke sosialhjelpsnormene for barnefamilier, slik at også de som ikke mottar (like mye) barnetrygd blir likt stilt med minsteinntekt.

Det er ingen naturlov som sier at noen barn må vokse opp i fattigdom. Det handler om politikk. Det handler om prioriteringer. Det handler om valg.

I årets stortingsvalg kan vi stemme for å gi barn en bedre oppvekst. Vi kan endre lovverket, slik at barnetrygden holdes utenfor beregningen av sosialhjelp, eller enda bedre øke normene for utmåling av sosialhjelp. Vi kan øke barnetrygden, slik at alle barnefamilier får litt mer penger på konto hver måned. Vi kan gi alle barn bedre muligheter til å lykkes i voksenlivet, men kun om vi tar et valg.

Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv. Det krever at vi engasjerer oss og stemmer på partier som prioriterer en helhetlig sosialpolitikk for barn og unge.

Godt valg.

Kommentarer til denne saken