Gå til sidens hovedinnhold

110 år med kvinnedager

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den internasjonal kvinnedagen 8. mars har sin opprinnelse i sosialistisk kvinnebevegelse og kamp for kvinners stemmerett. I forbindelse med det internasjonale kvinneåret i 1975 ble den internasjonale kvinnedagen etablert av FN i 1977. Over hele verden brukes dagen til å rette søkelys mot kvinners rettigheter og kampsaker, og ikke minst også for å feire kvinners prestasjoner sosialt, økonomisk, kulturelt og politisk.

I 2020 er det 25 år siden den store kvinnekonferansen i Beijing. Konferansen vedtok «The Beijing Declaration and Platform for Action». Beijing-plattformen var den mest progressive plattformen for kvinners rettigheter og likestilling som hadde blitt vedtatt. Plattformen har blitt stående som referansepunkt i det globale likestillingsarbeidet. Etter Beijing-plattformen har det blitt gjennomført statusrapport hvert 5. år. Og nå 25 år etter, legger FN inn et ekstra trykk, der de særlig unge stemmer løftes fram.
Temaet for årets kvinnedag er «Jeg er generasjon likestilling og realiserer kvinners rettigheter» [I am Generation Equality: Realising Women's Rights], og spiller på det fakta at det er dagens unge som vil være de første som har muligheten til å oppleve reell likestilling. Likestilling er og så tatt inn som mål nr. 5 av FNs 17 bærekraftsmål som skal oppfylles innen 2030.
Gjøvik Soroptimistklubb, tilhører Norgesunionen av Soroptimist International, verdens største og mest innflytelsesrike organisasjon av yrkeskvinner. Bare i Europa er vi aktivt til stede i 40 land med et medlemskap på 34.000 og vi er stolte av å ha rådgivende status i FN ved ECOSOC.
Soroptimister arbeider aktivt og prosjektbasert for å styrke kvinner og barns stilling, og har særlig fokus på utdanning, helse og bekjempelse av vold mot kvinner. Likestilling er en menneskerett og en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. Å styrke kvinner og jenter øker økonomisk velstand for alle, gir bedre helse og skaper mer fredelige og stabile samfunn. Det å myndiggjøre kvinner og promotere likestilling mellom kjønnene, er avgjørende for å øke tempoet i bærekraftig utvikling. Å gjøre slutt på alle former for diskriminering av kvinner og jenter, er en grunnleggende menneskerettighet og har en forsterkende effekt på alle andre utviklingsfelt.

I Norge er vi 60 klubber og mer enn 1600 medlemmer som driver prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i sør har helt siden 1985 gitt kvinner støtte til yrkesutdanning. Gjøvik Soroptimistklubb har bidratt med 183.000 kroner gjennom vårt årlige kjolesalg. De siste årene har vårt fortellerteater «Valgt det…», satt fokus på menneskehandel som vår tids slaveri. Flere klubber er engasjert med mentorprogram for ikke-etniske norske kvinner med høyere utdanning.

Kommentarer til denne saken