11 søkere vil jobbe i akuttmottaket ved sykehuset i Gjøvik – her er søkerlista

Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Gjøvik-Lillehammer, har ledig et uspesifisert antall stillinger/vikariater for spesialsykepleiere og sykepleiere i akuttmottaket ved sykehuset i Gjøvik.