11 søkere vil bli sykepleier ved kirurgen i Gjøvik – her er søkerlista

Sykehuset Innlandet har ledig fast 80 prosent stilling som sykepleier ved kirurgisk avdeling ved sykehuset i Gjøvik.